Andrzej Gawroński urodził się w Genewie w 1885 roku. Polski poliglota był synem Franciszka Rawity Gawrońskiego, pisarza, historyka i dziennikarza, oraz Antoniny z Miłkowskich. Miał siostrę i dwóch braci. Gawroński nie był przykładnym uczniem. Na jego świadectwach szkolnych widniała adnotacja:

> > >